Om Racktech

Kabelmärkning är bara en liten del av vår verksamhet. Men det är en viktig del i arbetet med att skapa en driftsäker datorhall eller ett serverrum. Står ni i begrepp att skapa en IT-driftplats kan vi bistå med värdefull hjälp och tekniska råd baserade på lång erfarenhet. Vår huvudsakliga inriktning är att leverera produkter och konsulttjänster till våra kunder vid skapandet av det vi kallar tekniska rum. Dit räknar vi förutom serverrum och datahallar även operatörsrum / kontrollrum, larmcentraler, laboratorium och till viss del miljöer inom medicinteknik.

Med oss som bollplank får ni en helhetssyn på er anläggning. Från installationsgolv, larmsystem, serverrack, operatörsbord osv till märkning av kablar vid installationen. Allt anpassat till varje kund. Med oss som bollplank undviker ni kostsamma fallgropar i ert projekt.

Vi levererar alltså inte bara utrustning utan erbjuder även konsulttjänster för att bygga upp en säker IT-drift eller annan teknisk miljö.

Vi är verksamma inom:

  • Övervakningssystem
  • Reservkraft
  • Brandsäkerhet
  • Switchning av skärmar, bild och information
  • System för datorstödd undervisning i virtuella klassrum
  • Ergonomi och teknikarbetsplatser

Våra konsulttjänster hittar ni här.

Kunder

Vi har haft glädjen att leverera produkter och konsulttjänster till en lång rad stora och små företag och olika offentliga verksamheter.

Exempel på detta är; ABB, Ericsson, Försvaret, Jordbruksverket, Kustbevakningen, Swedac, Volvo, Västtrafik, kommuner och myndigheter.

Välkommen att kontakta oss!


Ladda ner PDF

Kontakta oss för mer information och prisuppgift